Wkłady filtracyjne


1_2

 •  Wielkość nominalna 0040…1000
 •  Wytrzymałość na gwałtowny spadek ciśnienia do 330 barów
 •  Dokładność filtracji 1 do 1500 μm
 •  Wielkość nominalna 0004…1000
 •  Wytrzymałość na gwałtowny spadek ciśnienia do 330 barów
 •  Dokładność filtracji 1 do 1500 μm

IH_65

 •  (Wersja HYDAC)
 •  Wielkość nominalna 30…1500
 •  Wytrzymałość na gwałtowny spadek ciśnienia do 210 barów
 •  Dokładność filtracji 3 do 20 μm
 •  (Wersja HYDAC)
 •  Wielkość nominalna 30…2600
 •  Wytrzymałość na gwałtowny spadek ciśnienia do 30 barów
 •  Dokładność filtracji 3 do 20 μm

IH_73

 •  (Wersja HYDAC)
 •  Wielkość nominalna 1300 i 2600
 •  Wytrzymałość na gwałtowny spadek ciśnienia do 15 barów
 •  Dokładność filtracji 3 do 10 μm
 •  Wielkość nominalna 0110…0270
 •  Wytrzymałość na gwałtowny spadek ciśnienia do 30 barów
 •  Dokładność filtracji 3 do 10 μm