Historia


2004
Firma Rockfin wyodrębnia ze swoich struktur działalność handlową. Rozpoczęcie działalności nowej spółki: Rockfin Dystrybucja Sp. z o.o.
Styczeń 2006
Spółka przenosi się do nowej siedziby w Rumi zlokalizowanej przy trasie Gdynia – Szczecin.
Lipiec 2009
Firma zmienia lokalizację. Dla rozrastającego się zespołu, przy obwodnicy w Gdańsku zostało otwarte większe biuro.
2011
Na skutek ciągłego rozwoju i poszukiwań nowych możliwości działań oferta firmy rozszerza się o wyspecjalizowane usługi logistyczne. Spółka zmienia nazwę na Rockfin Distribution & Logistics Sp. z o.o. Siedzibą firmy jest ponownie Nowy Tuchom, budynek firmy Rockfin Sp. z o.o. Powiększenie biura i magazynu, a także zatrudnienie dodatkowych inżynierów sprzedaży, pozwala na dokładniejszą i skuteczniejszą obsługę Klientów.
Czerwiec 2014
Zmiana nazwy firmy na RDL Hydraulics. Decyzja Zarządu spółki na powyższą zmianę, to konsekwencja wnikliwej obserwacji dynamicznego rozwoju rynku w tej branży.
Spółka jednoznacznie ukierunkowuje swoje działania w obszarze hydrauliki siłowej oraz rozszerza współpracę z dostawcami zagranicznymi.

Siedziba w Miszewku (2017)

Marzec 2016
Spółka przenosi się do nowej siedziby w Miszewku.