Wirówki do olejów


MMB – Solids-Retaining Centrifugal Separators (wersja angielska)
MAB 104B-14:24 – Solids-retaining centrifuge (wersja angielska)

Zasada działania wirówek Alfa-Laval (animacje)

Odśrodkowy system do efektywnego oczyszczania olejów – Emmie.2

Emmie.2 – Odśrodkowy system do efektywnego oczyszczania olejów

Emmie.2 Odśrodkowy system do efektywnego oczyszczania olejów

Emmie.2 Odśrodkowy system do efektywnego oczyszczania olejów

Stosowanie wysokoobrotowej separacji odśrodkowej pozwala na bardzo znaczące wydłużenie czasu życia olejów
oraz zwiększa niezawodność systemów olejowych. Wirówki talerzowe Alfa Laval służą do szybkiego, wydajnego, trójfazowego oddzielania wody i cząsteczek stałych.

Emmie.2 usuwa ponad 99 % cząsteczek stałych w zakresie od 2 do 5 μm, oraz praktycznie całą wodę, ale nie dodatki, które są w oleju. Efektywnie eliminuje z oleju, takie zanieczyszczenia jak: kurz z powietrza, płatki farby, opiłki metalu, cząsteczki plastiku i gumy. Usuwa również wodę, która powoduje utlenianie się oleju i jego dodatków.

Emmie.2 usuwa zanieczyszczenia z różnych rodzajów olejów: hydraulicznych, smarnych, sprężarkowych, przekładniowych, pędnych i emulsji chłodzących. W rezultacie oznacza to niższe koszty nabycia i utylizacji oleju i filtrów oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Emmie.2 jest kompletnym systemem separacji, składającym się z wirówki, pompy i prostego w obsłudze panelu kontrolnego. Urządzenie jest instalowane bocznikowo i pracuje w cyklu ciągłym.

AlfaPure 2000

AlfaPure 2000

AlfaPure 2000

AlfaPure 2000 – wirówka

AlfaPure 2000 usuwa z cieczy myjących i chłodziw wszelkie ślady zanieczyszczających je olejów, smarów i cząsteczek stałych. Eliminuje w znaczący sposób występowanie korozji i przestojów maszyny, dzięki czemu bezawaryjny okres eksploatacji urządzeń jest dłuższy. Jednocześnie koszty zakupu płynów i usuwania zużytych cieczy obniżają się, następuje poprawa jakości produktu i środowiska pracy.