Zasada działania wirówek


Wirówka z bębnem stałym

ciecz zabrudzona
faza ciężka
faza lekka
zanieczyszczenie

Wirówka typu: puryfikator

woda operacyjna
ciecz zabrudzona
faza ciężka
faza lekka
zanieczyszczenie