Allweiler


Allweiler jest członkiem grupy przemysłowej Colfax, w skład której wchodzą również takie firmy jak np. Houttuin, IMO, Warren oraz Zenith.

Firma Allweiler jest wiodącym producentem pomp trójśrubowych na świecie.

Oferta produkcyjna firmy Allweiler obejmuje:
  • pompy wirowe, jedno i wielośrubowe,
  • agregaty pompowe,
  • osprzęt do pomp.

Firma RDL Hydraulics Sp. z o.o. jest przedstawicielem i partnerem handlowym firmy Allweiler na rynku polskim w zakresie pomp wielośrubowych.

Wyroby firmy Allweiler charakteryzują się następującymi cechami:
  • cicha praca bez drgań i pulsacji ciśnień,
  • duże wydajności (do 7500 l/min),
  • duży zakres lepkości tłoczonych mediów (do 5000 mm2/s),
  • możliwość podgrzewania korpusów (para, olej lub elektryczność),
  • bardzo wysokie ciśnienia pracy (nawet do 280 Bar),
  • odporność na zanieczyszczenia,
  • dobre warunki ssania.

Warunkiem prawidłowej pracy pomp trójśrubowych Allweiler jest posiadanie własności smarnych przez czynnik tłoczony. Do tłoczenia czynników niesmarnych oraz przy bardzo dużych wydajnościach (do 21.000 l/min) proponujemy zastosowanie pomp dwuśrubowych produkcji firmy HOUTTUIN.

W ofercie firmy Allweiler znajdują się również dwupompowe agregaty typu ZAS/ZASV przeznaczone do zasilania palników olejowych. Oprócz standardowych zespołów pompowych agregat posiada również filtry, manometry oraz zestaw zaworów odcinających.