Zawory termostatyczne


 • Model B – 3-drogowy zawór termostatyczny (DN40 do DN200)

  Zawory termostatyczne typu B firmy Amot to zawory 3-drogowe, które można instalować zarówno jako rozdzielające jak i mieszalnikowe. Zapewniają niezawodną regulację temperatury płynu chłodzącego płaszcza silnika czy też oleju smarnego. Są odpowiednie dla regulacji temperatury w różnych procesach przemysłowych. Można je stosować w układach kogeneracyjnych do regulacji temperatury w pętli odzyskiwania ciepła by zapewnić właściwe chłodzenie napędu i zmaksymalizować ilość odzyskiwanego ciepła.

 • Model C – 3-drogowy zawór termostatyczny (DN15 do DN40)

  Zawory termostatyczne typu C firmy Amot dostępne są w szerokim zakresie wielkości jak i nastaw by spełniać wszelkie wymagania. Mogą być instalowane w dowolnej pozycji, zarówno jako rozdzielające jak i mieszalnikowe. To tanie zawory zabezpieczające przed poparzeniem w domowych czy hotelowych instalacjach grzejnych. W przypadku ogrzewania podłogowego mogą ograniczać temperaturę wody by nie dochodziło do pękania powierzchni czy przegrzania rur wykonanych z tworzyw sztucznych. Inne możliwe zastosowania to układy chłodzenia akumulatorów oraz urządzeń elektronicznych.

 • Model D – 3-drogowy zawór termostatyczny (DN200)

  Trójdrogowe zawory termostatyczne typu D firmy Amot służą do regulacji temperatury poprzez odpowiednie rozdzielenie strumienia medium. Część przepływa przez chłodnicę, reszta ją omija. Zawory tego typu znajdują zastosowanie do regulacji temperatury oleju smarnego oraz w innych aplikacjach przemysłowych, również w układach kogeneracyjnych.

 • Model E – 3-drogowy zawór termostatyczny (DN32 do DN40)

  Zawory termostatyczne typu E firmy Amot dostępne są w szerokim zakresie wielkości jak i nastaw by spełniać wszelkie wymagania. Mogą być instalowane w dowolnej pozycji, zarówno jako rozdzielające jak i mieszalnikowe. To tanie zawory zabezpieczające przed poparzeniem w domowych czy hotelowych instalacjach grzejnych. W przypadku ogrzewania podłogowego mogą ograniczać temperaturę wody by nie dochodziło do pękania powierzchni czy przegrzania rur wykonanych z tworzyw sztucznych. Inne możliwe zastosowania to układy chłodzenia akumulatorów oraz urządzeń elektronicznych.

 • Model H – 3-drogowy zawór termostatyczny (DN100 do DN150)

  Zawory termostatyczne typu H firmy Amot to zawory 3-drogowe, które można instalować zarówno jako rozdzielające jak i mieszalnikowe. Zapewniają niezawodną regulację temperatury płynu chłodzącego płaszcza silnika czy też oleju smarnego. Są odpowiednie dla regulacji temperatury w różnych procesach przemysłowych. Można je stosować w układach kogeneracyjnych do regulacji temperatury w pętli odzyskiwania ciepła by zapewnić właściwe chłodzenie napędu i zmaksymalizować ilość odzyskiwanego ciepła.

 • Model J – zawór 3-drogowy (DN20)

  Zawory termostatyczne typu J firmy Amot to zawory 3-drogowe, które można instalować zarówno jako rozdzielające jak i mieszalnikowe. Zapewniają niezawodną regulację temperatury płynu chłodzącego płaszcza silnika czy też oleju smarnego. Są odpowiednie dla regulacji temperatury w różnych procesach przemysłowych. Można je stosować w układach kogeneracyjnych do regulacji temperatury w pętli odzyskiwania ciepła by zapewnić właściwe chłodzenie napędu i zmaksymalizować ilość odzyskiwanego ciepła. Podobnie jak w przypadku innych zaworów termostatycznych firmy Amot, także typ J bazuje na fabrycznie nastawionych elementach termostatycznych, które uniemożliwiają późniejszą ingerencję czy ewentualną zmianę nastawy.

 • Model R – zawór 3-drogowy (DN20 do DN80)

  Zawory termostatyczne typu R utrzymują zadaną temperaturę medium w układach chłodzących, odzysku ciepła i wielu innych aplikacjach regulacyjnych. Również w zastosowaniach przemysłowych wszędzie tam gdzie trzeba rozdzielić lub wymieszać media zależnie od ich temperatury.

 • 2470 – zawór 2-drogowy z czujnikiem zewnętrznym
  Zawór 2470 to regulator dwudrogowy z zewnętrznym czujnikiem do zmian nastawy lub całkowitego zamknięcia przepływu. Użyto tu elementu termostatycznego w postaci wykonanego z brązu pojemnika zawierającego parafinę, która pod wpływem zmian temperatury zmienia odpowiednio swoją objętość. Zmiana ta kompensowana jest przez ruchomy trzpień, który to z kolei połączony jest z grzybem zaworu. Dla mediów agresywnych możliwe są wykonania ze stali nierdzewnej.