Rosemount


Twoje najlepsze źródło urządzeń pomiarowych ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu.

Zakres oferty Rosemount zawiera pełen zestaw aparatury do pomiaru ciśnień, temperatur, przepływu, poziomu i bezpieczeństwa. W całym przemyśle przetwórczym, urządzenia Rosemount są częściej specyfikowane niż jakakolwiek inna marka oprzyrządowania.

EMERSON - Wireless pressure transmitter 3051S

Emerson – Bezprzewodowy przetwornik ciśnienia 3051S

EMERSON - Wireless level transmitter 3051S

Emerson – Bezprzewodowy przetwornik poziomu 3051S

EMERSON - Wireless temperature transmitter 648

Emerson – Bezprzewodowy przetwornik temperatury 648