Powietrzne chłodnice oleju OKAN


Funke Okan 2
Funke Okan 3 AC
Funke Okan 3 DC

Powietrzne chłodnice oleju OKAN II i OKAN III zaprojektowano w 17-tu różnych wielkościach o maksymalnej zdolności odprowadzania ciepła do 6,2 kW/K. Mogą one pracować przy temperaturach oleju dochodzących do 120 °C i ciśnieniu do 26 bar. Seria OKAN III dostępna jest też z silnikami zasilanymi prądem stałym.

Funke OKAN II i OKAN III

Funke OKAN II i OKAN III