C100 (BEP/AEP)


Typ C100 (wg klasyfikacji TEMA – typ BEP/AEP) – główne zalety to możliwość wyjmowania wiązki rurek, wyczyszczenia płaszcza oraz lepszego sposobu uszczelnienia.

Funke C100

Funke C100