C200 (BEM/AEM)


Typ C200 (wg klasyfikacji TEMA – typ BEM/AEM) – całkowicie spawana od strony płaszcza.

Funke C200

Funke C200