C400 (BET/AET)


Typ C400 (wg klasyfikacji TEMA – typ BET / AET) – zapewnia kompensację długości rurek pod wpływem zmian temperatury czy ciśnienia.

Funke C400

Funke C400