CCFA


Typ CCFA – rozwinięcie typu BCF dla aplikacji chłodzenia gazu.

Funke CCFA

Funke CCFA