Akcesoria


Przekaźniki ciśnienia DG HAWE Hydraulik SE

Przekaźniki ciśnienia typu DG

DG przekaźniki ciśnienia

Opisane poniżej elektrohydrauliczne przekaźniki ciśnienia są elementami w których po osiągnięciu zadanej nastawy ciśnienia, następuje zwarcie lub rozwarcie wewnętrznych styków obwodu elektrycznego . Przekaźniki stosuje się, gdy osiągnięcie lub przekroczenie zadanej nastawy ciśnienia wymaga przekazania sygnału elektrycznego do układu sterowania. Dostępność wielu wersji wykonania (np. z pokrętłem nastawczym na tarczy odczytu ciśnienia, z głównym i pomocniczym obwodem styków, jako przekaźnik nabojowy) pozwala na ich stosowanie w różnych maszynach i urządzeniach. Wynikająca z konstrukcji przekaźników wartość histerezy w dokładności odczytu nastaw wynosi w zależności od typu i zakresu przekaźnika od 8 do 20%. Przekaźnik elektroniczny typu DG5E umożliwia dokonanie dwóch całkowicie niezależnych nastaw. Typ DT jest analogowym czujnikiem ciśnienia.

Mikroakumulatory hydrauliczne

Akumulatory hydrauliczne typu AC

Hawe Hydraulik SE – Hydraulic miniature accumulators type AC

Akumulatory hydrauliczne typ AC dostępne są w dwóch wersjach. Hydrauliczne
 miniaturowe akumulatory o pojemności 0,013 dm3 i 0,040 dm3 oraz akumulatory membranowe o pojemności do 3,5 dm3.
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 500 Bar.
Różne typy przyłączy umożliwiają instalację akumulatora w systemie hydraulicznym w różnych konfiguracjach.