WN, WH


Have WH - rozdzielacz gniazdowy

WH – rozdzielacz gniazdowy

W rozdzielaczach gniazdowych typu WN i WH, jako element zaworu, użyte są kulki pod naciskiem sprężyn, dzięki temu rozdzielacze są zupełnie szczelne . Są one przeznaczone do zabudowy płytowej, dostępne w 4 rozmiarach.

Zawory te są bardzo zwarte gdyż ich elementy funkcyjne są częściowo zintegrowane z korpusem cewki. Wersje podstawowe są zaprojektowane jako rozdzielacze 2/2- i 3/2- drogowe . Aby uzyskać opcje 3/3- i 4/3-drogowe, trzeba zainstalować 2 rozdzielacze na płycie przyłączeniowej.

Zawory te, gdy są wyposażone w płytę pośrednią do zabudowy przewodowej, mogą być instalowanie bezpośrednio na orurowaniu. Dzięki płytom przyłączeniowym istnieje możliwość dodatkowych opcji takich jak np.: zawór redukcyjny czy zawór zwrotno – dławiący, co bardzo poszerza możliwości zastosowania.

Typ WN (występujący tylko w 1- wszym rozmiarze)ma prostszą budowę niż typ WH, dzięki czemu jego cena jest bardziej konkurencyjna, ale maksymalne dopuszczalne ciśnienie jest mniejsze, gdyż WN nie posiada ruchomych uszczelek a jama twornika nie jest oddzielnej odciążona od wysokiego ciśnienia. Dostępne są także bloki zaworowe, złożone z kilku zaworów tego typu połączonych równolegle.

WN, WH – D7470A1