Pompy dwuśrubowe


Seim L1, L2, L3, L4

Seim – Twin Screw Pumps 2SP
Seim – Twin Screw Pumps 2SP LS WTG

Seim - dwuśróbowa pompa typu 2SP

Seim – dwuśróbowa pompa typu 2SP

 • Model L1 – Olej smarowe, olej opałowy, olej hydrauliczny oraz każdy płyn o właściwościach smarujących
  • Temperatura pracy do 100 ° C
  • Zakres lepkości do 1500 cSt
  • Ciśnienie wlotowe do 6 bar
  • Ciśnienie różnicowe do 16 bar
  • Prędkość do 3500 rpm
 • Model L2 – Woda, lekkie chemiczne i petrochemiczne ciecze, paliwo i ciężkie oleje opałowe. Płyny niesmarujące o małym lub średnim zakresie lepkości.
  • Temperatura pracy do 150 ° C
  • Zakres lepkości do 1500 cSt
  • Ciśnienie wlotowe do 6 bar
  • Ciśnienie różnicowe do 16 bar
  • Prędkość do 3500 rpm
 • Model L3 – Woda, lekkie chemiczne i petrochemiczne ciecze, paliwo oraz ciężkie oleje opałowe. Płyny niesmarujące o małym lub średnim zakresie lepkości.
  • Temperatura pracy do 200 ° C
  • Zakres lepkości do 2500 cSt
  • Ciśnienie wlotowe do 6 bar
  • Ciśnienie różnicowe do 16 bar
  • Prędkość do 3500 rpm
 • Model L4 – niebezpieczne ciecze, chemiczne i petrochemiczne, paliwa i ciężkie oleje opałowe. Płyny niesmarujące o małym lub średnim zakresie lepkości.
  • Temperatura pracy do 300 ° C
  • Zakres lepkości do 15.000 cSt
  • Ciśnienie wlotowe do 10 bar
  • Ciśnienie różnicowe do 40 bar
  • Prędkość do 3500 rpm
Seim - dwuśróbowa pompa typu 2SP LS WTG

Seim – dwuśróbowa pompa typu 2SP LS WTG