Pompy trójśrubowe – olejowe


Trójśrubowe pompy olejowe

Seim Manufacturing Program – screw pumps

(m. in. zgodne z API 676), dla olejów mineralnych oraz smarowych, a także cieczy o niskiej smarowności (woda + olej, HFC, LFO, HFO)

  • przepływ do 5000 l/min,
  • ciśnienie do 130 bar (200 bar – maksymalne chwilowe).

Seim PA

PA – Stosowana głównie jako pompa zanurzeniowa do olejowych, hydraulicznych agregatów podnośnikowych

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PA

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PA

Medium: oleje hydrauliczne.
Przepływ 10 do 850 l / min (2,6 do 224 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 60 bar (870 psi)w pracy ciągłej, 80 bar (1160 psi) dla pracy przerywanej, przy 2900 rpm
Dopuszczalne ciśnienie ssania – zanurzona w oleju
Lepkość kinematyczna 0 do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F)
Prędkość 750 do 3600 rpm
Średni poziom hałasu 58-68 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim Screw pumps – PA series – axial inlet flange
Seim Screw pumps – PA series with strainer

Seim PAVE

PAVE – Pompa zanurzeniowa przeznaczona do agregatów hydraulicznych

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PAVE

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PAVE

Medium: oleje hydrauliczne, oleje smarowe.
Przepływ 3 do 75 l / min (0,8 do 20 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 75 bar (1087 psi) praca ciągła, 120 bar (1740 psi) praca przerywana, przy 2900 rpm
Dopuszczalne ciśnienie ssania: zanurzona w oleju
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt (60 do 2000SSU)
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (32 do 248 ° F)
Prędkość 750 do 3600 rpm
Zalecana filtracja maksymalnie 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 18/5-NAS9
Średni poziom hałasu 56 dB (A) przy 2900 rpm
Kierunek obrotów zgodny ze wskazaniem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim Screw pumps – PAVE series with bell housing
Seim Screw pumps PAVE – submerged motor

Seim PXF

Seim - trójśrubowa pompa olejowa typu PXF

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PXF

PXF – Pompy dla średniego i niskiego ciśnienia. Do smarowania układów

Przepływ 10 do 3000 l / min (2,6 do 800 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 30 bar (435 psi) praca ciągła
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi)
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (od 32 do 248 ° F)
Prędkość 750 do 3600 rpm. Dla wybranych wersji maksymalnie 3000 rpm
Średni poziom hałasu 53 ÷ 68 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy
Zalecana filtracja ,maksymalnie 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PXF

Seim PZ

PZ – Duże pompy do układów smarowania o niskim ciśnieniu

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PZ

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PZ

Przepływ od 400 do 5400 l / min (105 do 1425 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 16 bar (232 psi) pracy ciągłej
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi)
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (od 32 do 248 ° F)
Prędkość 1500 do 1800 rpm. Dla wybranych wersji maksymalnie 3000 rpm
Średni poziom hałasu 65 ÷ 75 dB (A) przy 1800 rpm w zależności od wymiaru pompy
Zalecana filtracja maksymalnie 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PZ

Seim PDA

PDA – jedna z najdłużej produkowanych przez Seim pomp. Niezawodne, o niskim poziomie hałasu, gwarantujące długoterminową bezobsługową pracę

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PDA

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PDA

Przepływ 21 do 160 LPM (5,5 do 42,2 USGPM).
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 10 bar (145 psi).
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,4 do 2 bar (-5,8 do 29 psi).
Lepkość kinematyczna 20 do 400 cSt.
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F).
Prędkość 750 do 3600 rpm.
Średni poziom hałasu 56 ÷ 62 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy.
Zalecana filtracja – maksymalnie 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia).
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu.

Seim PDA

Seim POF6

POF6 – pompy przemysłowe, ogólnego zastosowania do wysokiego zakresu ciśnienia

Trójśrubowa pompa olejowa typu POF6

Trójśrubowa pompa olejowa typu POF6

Medium: olej hydrauliczny, olej smarowy.
Przepływ 20 do 600 l / min (5,2 do 159 USGPM).
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 120 bar (1740 psi) przy 2900 rpm pracy ciągłej.
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi).
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt.
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (32 do 248 ° F).
Prędkość 2900 do 3500 rpm (1450 rpm do 100 bar – 1450 psi).
Średni poziom hałasu 58 ÷ 72 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy.
Zalecana filtracja maksymalnie 40 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia).
Kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu.

Seim POF6

Seim PQJ

Seim - trójśrubowa pompa olejowa typu PQJ

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PQJ

PQJ – Stosowane jako pomocnicze systemy smarowania

Medium: oleje hydrauliczne, oleje smarowe.
Przepływ 3 do 38 l / min (0,8 do 10 USGPM).
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 10 bar (145 psi) pracy ciągłej.
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,2 do 1 bar (-3 do 14,5 psi).
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt.
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F).
Prędkość 750 do 3600 rpm.
Średni poziom hałasu 56 dB (A) przy 2900 rpm.
Zalecany maksymalny poziom filtracji 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10.
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu.

Seim PQJ

Seim PO6

PO6 – Pompy do ogólnego zastosowania

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PO6

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PO6

Medium: płyny o niskich właściwościach smarnych, lekki olej opałowy recyrkulacji.
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 100 bar pracy ciągłej, przy 2900 rpm
Dopuszczalne ciśnienie ssania od -0,5 do 10 bar
Kinematyczna lepkość od 1 do 10 cSt typowa, oraz do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 60 ° C
Prędkość 2900 do 3600 rpm
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PO6 Tabela wydajności

Seim PWO

PWO – do olejów o niskiej lepkości i minimalnych właściwości smarnych (minimum 4%)

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PWO

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PWO

Główny obszar zastosowania: obrabiarki.
Przepływ 14 do 100 l / min (3,7 do 26,4 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 100 bar (1450 psi) 2900 do 3500 rpm
Dopuszczalne ciśnienie ssania 0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi)
Lepkość kinematyczna 1 (olej min 4%) do 10 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F)
Prędkość 2900 do 3500 rpm
Zalecany maksymalny poziom filtracji 40 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16-NAS10
Średni poziom hałasu 60-75 dB (A) przy 2900 rpm, w zależności od wymiaru pompy
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PWO

Seim PCX/PCXV

PCX/PCXV – Pompy dla niskich i średnich ciśnień

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PCX i PCXV

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PCX i PCXV

Dostępne są dodatkowe opcje takie, jak wykonanie dla płynów o wysokiej lepkości lub tłumienie hałasu z powodu pęcherzyków powietrza uwięzionych w pompowanej cieczy.

Przepływ do 5400 10 l / min (2,6 do 1426 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 30 bar (435 psi) praca ciągła
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi)
Lepkość kinematyczna 10 do 1500 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (od 32 do 248 ° F)
Prędkość 750 do 3600 rpm, dla wybranych wersji maksymalnie 3000 rpm
Średni poziom hałasu 53 ÷ 68 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy
Zalecana maksymalny poziom filtracji 60 mikronów max, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PCX,PCXV

Seim PHS

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PHS

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PHS

PHS – Pompy układu smarowania i chłodzenia, z pomocniczym zaworem nadmiarowym.

Dodatkowe opcje takie, jak wykonanie dla płynów o wysokiej lepkości lub tłumienie hałasu z powodu pęcherzyków powietrza uwięzionych w pompowanej cieczy, są dostępne.

Medium: oleje hydrauliczne, oleje smarowe.

Seim PHS

DRY