Seim PA


PA – Stosowana głównie jako pompa zanurzeniowa do olejowych, hydraulicznych agregatów podnośnikowych

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PA

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PA

Medium: oleje hydrauliczne.
Przepływ 10 do 850 l / min (2,6 do 224 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 60 bar (870 psi)w pracy ciągłej, 80 bar (1160 psi) dla pracy przerywanej, przy 2900 rpm
Dopuszczalne ciśnienie ssania – zanurzona w oleju
Lepkość kinematyczna 0 do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F)
Prędkość 750 do 3600 rpm
Średni poziom hałasu 58-68 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim Screw pumps – PA series – axial inlet flange
Seim Screw pumps – PA series with strainer