Seim PCX/PCXV


PCX/PCXV – Pompy dla niskich i średnich ciśnień

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PCX i PCXV

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PCX i PCXV

Dostępne są dodatkowe opcje takie, jak wykonanie dla płynów o wysokiej lepkości lub tłumienie hałasu z powodu pęcherzyków powietrza uwięzionych w pompowanej cieczy.

Przepływ do 5400 10 l / min (2,6 do 1426 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 30 bar (435 psi) praca ciągła
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi)
Lepkość kinematyczna 10 do 1500 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (od 32 do 248 ° F)
Prędkość 750 do 3600 rpm, dla wybranych wersji maksymalnie 3000 rpm
Średni poziom hałasu 53 ÷ 68 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy
Zalecana maksymalny poziom filtracji 60 mikronów max, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PCX,PCXV