Seim PDA


PDA – jedna z najdłużej produkowanych przez Seim pomp. Niezawodne, o niskim poziomie hałasu, gwarantujące długoterminową bezobsługową pracę

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PDA

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PDA

Przepływ 21 do 160 LPM (5,5 do 42,2 USGPM).
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 10 bar (145 psi).
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,4 do 2 bar (-5,8 do 29 psi).
Lepkość kinematyczna 20 do 400 cSt.
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F).
Prędkość 750 do 3600 rpm.
Średni poziom hałasu 56 ÷ 62 dB (A) przy 2900 rpm w zależności od wymiaru pompy.
Zalecana filtracja – maksymalnie 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia).
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu.

Seim PDA