Seim PQJ


Seim - trójśrubowa pompa olejowa typu PQJ

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PQJ

PQJ – Stosowane jako pomocnicze systemy smarowania

Medium: oleje hydrauliczne, oleje smarowe.
Przepływ 3 do 38 l / min (0,8 do 10 USGPM).
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 10 bar (145 psi) pracy ciągłej.
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,2 do 1 bar (-3 do 14,5 psi).
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt.
Dopuszczalna temperatura od 0 do 100 ° C (32 do 212 ° F).
Prędkość 750 do 3600 rpm.
Średni poziom hałasu 56 dB (A) przy 2900 rpm.
Zalecany maksymalny poziom filtracji 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10.
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu.

Seim PQJ