Seim PZ


PZ – Duże pompy do układów smarowania o niskim ciśnieniu

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PZ

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PZ

Przepływ od 400 do 5400 l / min (105 do 1425 USGPM)
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 16 bar (232 psi) pracy ciągłej
Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,5 do 10 bar (-7,3 do 145 psi)
Lepkość kinematyczna 10 do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (od 32 do 248 ° F)
Prędkość 1500 do 1800 rpm. Dla wybranych wersji maksymalnie 3000 rpm
Średni poziom hałasu 65 ÷ 75 dB (A) przy 1800 rpm w zależności od wymiaru pompy
Zalecana filtracja maksymalnie 60 mikronów, po stronie ssania (nie ścierne zanieczyszczenia) ISO4406 19/16 – NAS10
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PZ