Seim PO6


PO6 – Pompy do ogólnego zastosowania

Seim -  trójśrubowa pompa olejowa typu PO6

Seim – trójśrubowa pompa olejowa typu PO6

Medium: płyny o niskich właściwościach smarnych, lekki olej opałowy recyrkulacji.
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 100 bar pracy ciągłej, przy 2900 rpm
Dopuszczalne ciśnienie ssania od -0,5 do 10 bar
Kinematyczna lepkość od 1 do 10 cSt typowa, oraz do 400 cSt
Dopuszczalna temperatura od 0 do 60 ° C
Prędkość 2900 do 3600 rpm
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PO6 Tabela wydajności