Podwójne zespoły pompowe


Podwójne zespoły pompowe wraz z filtrami do paliw

Zespoły pompowe z silnikami elektrycznymi AC lub DC.

Seim - podwójne zespoły pompowe wraz z filtrami do paliw typu PDP i SD

Seim – podwójne zespoły pompowe wraz z filtrami do paliw typu PDP i SD

  • Przepływ do 180 l / min (do 48 USGPM)
  • Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia do 16 bar (232 psi) od 1000 do 3600 rpm
  • Dopuszczalne ciśnienie ssania -0,7 do 10 bar (-10 do 145 psi)
  • Lepkość kinematyczna 1,2 do 5000 STD cSt
  • Dopuszczalna temperatura od 0 do 120 ° C (od 32 do 248 ° F)
  • Prędkość 1000 do 3600 rpm
  • Średni poziom hałasu 60 ÷ 75 dB (A) przy 3600 rpm w zależności od wymiaru pompy
  • Zalecana filtracja maksymalnie 500 mikronów
  • Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu

Seim PDP and SD Series Pump Station