Wika - Pomiary poziomu


Pomiar poziomu:
 • Pływakowe mierniki poziomu
  • Szklane wskaźniki poziomu z wziernikiem – model LGG
 • Ciągły pomiar poziomu
  • Elektroniczny przełącznik poziomu z wyświetlaczem
  • Przetwornik poziomu, z hermetycznym łańcuchem pomiarowym – model RMG
  • Magnetostrykcyjny czujnik poziomu – model FFG
 • Optoelektroniczne wyłączniki poziomu
  • Pływakowe mierniki poziomu z magnesem:
  • Optoelektroniczny przełącznik graniczny – model LSO.02
  • Przetwornik optoelektroniczny – model LSO.06
  • Wzmacniacz przełączający dla przetworników – model LSO.25