Polityka prywatności

RODO

 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu: www.rdl-hydraulics.com (zwany dalej: Serwisem WWW).

 

Administratorami danych osobowych są: 

 

RDL Hydraulics Sp. Z o.o.,

z siedzibą w Miszewku (80-297) przy ul. Gryfa Pomorskiego 80

zwana dalej: „RDL Hydraulics

 

Zwana w dalszej części: „Administratorem”.

 

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, którym jest Koordynator ds. danych osobowych, z koordynatorem można się kontaktować:

 

 1. W jakich celach możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu WWW.

 

Dane osobowe pozyskane z serwisu WWW mogą być przetwarzane przez Administratora odpowiednio w celach: 

 

 1. udzielenia odpowiedzi na przesłane dane w formularzu rekrutacyjnym  
  na stronie www.rdl-hydraulics.com , na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f tj.  w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie polegającym na uzyskaniu żądanej informacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi
 2. udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.rdl-hydraulics.com, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f tj.  w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie polegającym na uzyskaniu żądanej informacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi
 3. ustalenia lokalizacji Pani/Pana urządzenia, na którym jest wyświetlany Serwis WWW, za uprzednią Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) abyśmy mogli wskazać kontakt do najbliższych dystrybutorów produktów marki RDL Hydraulics, dane są przetwarzane przez czas sesji.
 4. optymalizacji serwisów internetowych i treści marketingowych w oparciu o dane statystyczne przekazywane przez zewnętrznych dostawców, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana poprzez zastosowanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki – w czasie wskazanym w polityce cookies.

 Ponadto dane osobowe pozyskane z serwisu WWW, w zależności od intencji Użytkownika serwisu WWW, mogą być przetwarzane przez RDL Hydraulics także w celach: 

            przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. tj w prawnie uzasadnionym interesie RDL Hydraulics. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wpłynięcia zapytania.  

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem.  Zgodę można odwołać kontaktując się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych (kontakt wskazany w ustępie 1. Powyżej).

 

 1.       Kto uzyskuje dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu WWW.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz dostawcy usług informatycznych, którym RDL Hydraulics powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

Dystrybutorzy produktów RDL Hydraulics, jeżeli użytkownik serwisu WWW wysłał zapytanie do dystrybutora za pośrednictwem serwisu WWW.

 

Ponadto informacje o wizycie w serwisie WWW (w tym dokładnym czasie wejścia i wyjścia z serwisu, odwiedzonych podstronach i wykonanych akcjach w serwisie) przekazywane są podmiotom trzecim z siedzibami w krajach trzecich (Google Inc, USA w ramach usługi Google Analitycs). Wizyta na stronie przypisywana jest do unikalnego identyfikatora użytkownika nadanego przez w/w podmiot, który w stosunku do tych danych pełnią rolę administratora danych. Od Google Inc. otrzymujemy dane statystyczne dotyczące użytkowników naszego serwisu, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości osób odwiedzających serwis WWW.

 1.      Jakie prawa przysługują użytkownikowi serwisu WWW i w jaki sposób może z nich skorzystać.

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdemu użytkownikowi serwisu WWW, przysługuje:

Tryb realizacji praw:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w ustępie 2. powyżej) podając dane osobowe, które umożliwią przeprowadzenie weryfikacji tożsamości.  

 1. Obowiązek/dobrowolność podania danych  

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak brak danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu WWW.