Stanowisko do sprawdzania komponentów hydraulicznych

stanowisko do badania komponentow hydraulicznych scaled - Stanowisko do sprawdzania komponentów hydraulicznych

Projekty 10 stycznia 2018

Stanowiska nisko- i wysokociśnieniowe do sprawdzania komponentów hydraulicznych, wykorzystywane są w laboratorium producenta komponentów w celu sprawdzenia czy zakładane parametry spełnione są w rzeczywistych warunkach. Umożliwiają to zastosowane najwyższej klasy urządzenia pomiarowe wraz z aparaturą rejestrującą.

Projekty