Czym jest siła docisku?

układ hydrauliczny w maszynie

Blog 4 listopada 2021

Urządzenia, w których wykorzystywane są układy hydrauliczne lub pneumatyczne, mogą przy zastosowaniu odpowiednio dobranych siłowników uzyskiwać różną siłę docisku. Będzie to wartość, z jaką element przemieszczany przez siłownik oddziałuje na konkretną powierzchnię. O sile docisku zwykle mówi się w przypadku wszelkiego rodzaju pras. Wielkość tego parametru zwyczajowo podaje się w tonach, 1 tona odpowiada naciskowi 100 kN. Przekonajmy się, jakie znaczenie ma wielkość sił uzyskiwanych za sprawą siłowników hydraulicznych albo pneumatycznych.

Dobór siłownika pneumatycznego

Siłowniki montowane w układach wykorzystujących sprężone powietrze muszą być wybierane tak, by ich siła działania ściśle odpowiadała istniejącym potrzebom. Zastosowanie urządzenia o zbyt małych możliwościach uniemożliwi realizację konkretnego zadania, natomiast zbyt mocny siłownik będzie niepotrzebnie zużywał sporą ilość sprężonego powietrza. Do obliczenia siły wysuwu należy skorzystać z tabel udostępnianych przez producentów, gdzie danej średnicy siłownika można znaleźć jego siłę pchającą przy konkretnym zużyciu powietrza. Dla siłowników obustronnego działania poza siłą wysuwu można też sprawdzić siłę powrotu, która może być równie istotna w zależności od konstrukcji urządzenia. W większości przypadków można równie łatwo ustalić jakie zużycie powietrza będzie niezbędne dla siłownika o konkretnej średnicy w zależności od jego skoku i częstości działania.

Dobór siłownika hydraulicznego

Podstawowe parametry siłownika hydraulicznego można odczytać z tabel lub wykresów udostępnianych przez ich producentów albo dostawców. Najważniejszymi cechami wpływającymi na charakterystykę pracy i wielkość siły docisku jest średnica tłoka i tłoczyska, a także grubość ścianki cylindra i potrzebny skok. Istotne będą również warunki, w jakich urządzenie będzie eksploatowane – pchając lub ciągnąc oraz sposób pracy – siłownik jedno- lub dwustronnego działania. Liczyć się będzie też ciśnienie panujące w układzie. Na podstawie tych danych łatwo wyliczyć parametry ruchu tłoczyska – siłę pchającą i ciągnącą.

Blog