Dlaczego park maszynowy należy regularnie serwisować?

mechanizm hydrauliki siłowej

Blog 10 lipca 2023

Właściwe utrzymanie maszyn ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów produkcyjnych. Regularne serwisowanie maszyn jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego parku maszynowego. W tym artykule omówimy, dlaczego powinniśmy regularnie serwisować nasze maszyny oraz jakie korzyści płyną z takiego postępowania.

Regularny serwis wpływa na żywotność maszyn i urządzeń

Instalacje przemysłowe pracują zwykle w trudnych warunkach wynikających nie tylko z dużego obciążenia, ale także z niesprzyjających czynników zewnętrznych, takich jak podwyższona lub znacznie obniżona temperatura, zapylenie, pojawiające się wibracje czy kontakt z agresywnymi chemikaliami. Poszczególne podzespoły są więc w wielu przypadkach narażone na zwiększone ryzyko awarii, co może prowadzić do długotrwałych przestojów, strat spowodowanych zmarnowaniem surowców lub materiałów, a także do niebezpieczeństwa dla osób obsługujących sprzęt. Sposobem na zwiększenie żywotności komponentów instalacji będą rzetelnie oraz regularnie prowadzone: diagnostyka, serwis oraz naprawa urządzeń hydrauliki siłowej, a także współdziałających z nimi układów mechanicznych i elektroniki.

Dlaczego właściwy serwis parku maszynowego jest niezbędny?

Urządzenia wykorzystujące hydraulikę siłową pozwalają m.in. na przemieszczanie elementów o dużej masie, precyzyjne pozycjonowanie czy szybkie i dokładne sterowanie różnymi podzespołami. W ramach serwisu możliwe jest przeciwdziałanie skutkom awarii przez wcześniejsze kontrolowanie istotnych parametrów pracy, stanu podzespołów, sprawdzanie jakości czynnika oraz jego ciągłą i efektywną filtrację, a także sprawdzanie stanu uszczelnień.

Utrzymanie maszyn w dobrym stanie pozwala na minimalizację ryzyka wypadków lub urazów w miejscu pracy. Regularne wymiany zużytych części systematycznie poprawiają jakość i niezawodność maszyn, co pozytywnie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Blog