Do czego służą instalacje AKPiA?

zegary ciśnieniowe

Blog 25 sierpnia 2022

Funkcjonowanie nowoczesnego przemysłu opiera się w dużej mierze na wykorzystywaniu systemów informatycznych. Dają one możliwość precyzyjnego planowania procesu wytwarzania oraz nadzorowania jego przebiegu, zarówno jeśli chodzi o działanie podstawowych elementów linii produkcyjnych i pojedynczych maszyn, jak i instalacji wspomagających. Wgląd w stan konkretnych urządzeń będzie jednak możliwy nie tylko za sprawą odpowiedniego oprogramowania, ale także dzięki zbieraniu kompletnych danych z najważniejszych punktów systemu oraz wpływaniu na pracę jego istotnych elementów. Procesy te realizuje się przy pomocy specjalnych komponentów do instalacji AKPiA. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jakie urządzenia mogą być w ich ramach potrzebne.

Czym są instalacje AKPiA?

AKPiA to określenie na aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę. Są to więc elementy, które dają możliwość wykonywania pomiarów najważniejszych zmiennych wpływających na przebieg i skutki procesów realizowanych w ramach jednej linii technologicznej, instalacji czy poszczególnych urządzeń lub mniejszych fragmentów skomplikowanych systemów przesyłowych. Sprzęt tego typu pozwala na odbieranie w czasie rzeczywistym danych na temat różnych istotnych wielkości fizycznych, przesyłanie informacji do oprogramowania sterującego oraz dopasowywanie ustawień poszczególnych części składowych. Najczęściej spotykane systemy obsługują instalacje energoelektryczne, chłodnicze, hydrauliczne, w tym także z zakresu hydrauliki siłowej oraz pneumatyczne i służące do przesyłu gazów albo materiałów sypkich.

Jakie urządzenia mogą wchodzić w skład instalacji AKPiA?

Rodzaj czujników oraz automatyki sterującej zależy od specyfiki konkretnego zastosowania, często łączone jest oprzyrządowanie z różnych obszarów. Jeśli chodzi o używane mierniki, to mogą one kontrolować np. natężenie przepływu, poziom ciśnienia, temperatury, ilości cieczy lub gazu. Wykorzystuje się także czujniki określające pozycję i przemieszczenie elementów, a ponadto napięcie, rezystancję, częstotliwość lub choćby wilgotność, skład chemiczny albo masę. W przypadku urządzeń sterujących w grę wchodzą m.in. różnego rodzaju zawory, siłowniki, łączniki – np. przełączniki i styczniki krańcowe.

Blog