Do czego służą napędy zaworów?

trójdrogowy obrotowy zawór termostatyczny

Blog 28 października 2022

Nowoczesne parki maszynowe i linie produkcyjne to przede wszystkim systemy automatyki przemysłowej, której zadaniem jest sterowanie urządzeniami i procesami technologicznymi. System oparty jest o nowoczesne oprogramowania komputerowe, sterowniki i komponenty, umożliwiające kontrolowanie ruchu oraz pracy maszyn. Jednym z takich komponentów są napędy zaworów, czyli siłowniki do zaworów, nazywane często aktuatorami.

Czym są przemysłowe napędy zaworów?

To urządzenia wykonawcze stosowane w przemyśle w napędach maszyn i układach sterowania w automatyce. Zamieniają one energię wejściową w energię mechaniczną (ruch liniowy lub obrotowy urządzenia). Rozróżniamy zatem siłowniki pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne. Każda z tych grup zawiera w sobie ogromną liczbę różnych rodzajów napędów, wyróżniając się budową i przeznaczeniem. Do sterowania zaworami zazwyczaj przeznacza się aktuatory pneumatyczne obrotowe i membranowe, np. membranowy siłownik obrotowy Fisher™ 2052, mający zastosowanie przy zaworach regulacyjnych.

Jak działają siłowniki zaworów?

Jako urządzenia wykonawcze służą do otwierania i zamykania zaworów regulacyjnych, kulowych, grzybkowych czy klapowych, a także do dławienia przepływu płynów lub gazów. Powszechnie wykorzystuje się je do sterowania nastawą przemysłowych zaworów termostatycznych, kontrolujących temperaturę przepływającej cieczy.

Siłownik montowany jest najczęściej na korpusie zaworu i podłączany do urządzeń sterujących, będących z kolei częścią systemu automatyki przemysłowej. Siłowniki mogą pracować w trybie pracy dwustanowej bez ustawnika pozycyjnego, jednak zdecydowana większość napędów (jak np. wspomniany Fisher™ 2052)   ma możliwość współpracy z pozycjonerami i sterownikami, dobieranymi w zależności od warunków procesowych.

Blog