Gdzie montuje się zawory termostatyczne?

zawór termostatyczny

Blog 26 listopada 2021

W zastosowaniach przemysłowych często zachodzi potrzeba regulacji temperatury cieczy, które trafiają do poszczególnych części instalacji. Może to wynikać z konieczności utrzymania parametrów używanego medium, ale także wymogów procesu technologicznego. Do sterowania przepływem w zależności od charakterystyki termicznej używanej substancji można wykorzystywać zawory termostatyczne. Przyjrzyjmy się bliżej ich działaniu i zastosowaniom.
zawor termostatyczny1 - Gdzie montuje się zawory termostatyczne?

Jakie funkcje mogą pełnić zawory termostatyczne?

Zadaniem zaworów termostatycznych jest sterowanie przepływem transportowanego w instalacji medium. Zawór może – z zależności od swej konstrukcji – zmniejszać lub zwiększać przepływ, a także kierować wykorzystywaną substancję do innego obiegu. W pierwszym przypadku urządzenie gwarantuje ograniczenie natężenia przepływu. Takie rozwiązania są stosowane np. w procesach, które zachodzą w sposób ciągły. Zawory przesyłające medium do innego układu np. trójdrogowe sprawdzają się natomiast w zastosowaniach, gdzie konieczne jest zapobieganie przegrzaniu lub zbytniemu ochłodzeniu, pełniąc głównie funkcję zabezpieczającą. Zawory termostatyczne mogą działać samoczynnie, a także być sterowne elektrycznie, pneumatycznie lub hydraulicznie.

AMOT Model G Rotary Valve: The Better Temperature Control Option

AMOT G Valve Temperature Control System-Introduction Video

Gdzie są potrzebne zawory termostatyczne?

Zawory termostatyczne są montowane np. do ochrony turbin, sprężarek, pomp i silników oraz w systemach centralnego smarowania, gdzie olej krążący w obiegu zamkniętym jest używany także do chłodzenia. Wykorzystuje się je w kotłach parowych, wtryskarkach do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych lub autoklawach. Znajdują też zastosowanie w instalacjach grzewczych lub chłodniczych do obsługi wymienników ciepła. Zawory termostatyczne wykorzystuje się do utrzymania temperatury oleju na stałym poziomie w układach smarowania turbin lub w hydraulice siłowej, w zasilaczach hydraulicznych różnego rodzaju. Mamy też przykłady zastosowania zaworów termostatycznych w instalacjach wodnych na statkach.

Blog