Jak dbać o czystość oleju i zbiornika hydraulicznego?

kropla oleju

Blog 20 października 2023

Systemy hydrauliki olejowej są stosowane w maszynach do formowania metali, w przemyśle stalowym, w energetyce czy w przemyśle ciężkim. Wszystkie te zastosowania wymagają zachowania najwyższej jakości oleju i zbiornika hydraulicznego, aby zapewnić nieprzerwaną, bezawaryjną pracę i długą żywotność urządzeń.

Jak dbać o czystość oleju w zbiorniku?

Czystość oleju hydraulicznego jest określana przez jego poziom zanieczyszczeń stałych, wodnych i gazowych. Zanieczyszczenia te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak zużycie elementów układu, pył atmosferyczny, wilgoć lub powietrze. Aby zapobiec ich nadmiernemu gromadzeniu się w oleju, należy stosować odpowiednie filtry i separatory, które usuwają niepożądane substancje z cieczy roboczej.

Ponadto, należy regularnie sprawdzać jakość oleju za pomocą badań laboratoryjnych lub urządzeń pomiarowych. W ten sposób można monitorować parametry, takie jak lepkość, kwasowość, zawartość wody czy stopień utlenienia oleju. Jeśli wyniki analiz wskazują na pogorszenie się stanu oleju, należy go wymienić na świeży lub poddać regeneracji. W przemysłowej hydraulice olejowej ważne jest również zachowanie odpowiedniego poziomu oleju w zbiorniku, aby zapewnić właściwą pracę pompy i uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza.

Jak dbać o czystość zbiornika hydraulicznego i jego konserwację?

Zbiornik hydrauliczny pełni nie tylko funkcję magazynowania oleju, ale także odprowadzania ciepła i stabilizowania ciśnienia w układzie. Dlatego jego czystość i stan techniczny mają duże znaczenie dla prawidłowego działania hydrauliki. Zgodnie z zaleceniami producentów zbiorników, takich jak np. firma HBE, w celu utrzymania zbiornika w dobrej kondycji, należy regularnie czyścić jego wnętrze i część zewnętrzną z osadów i zabrudzeń. Można do tego używać specjalnych środków chemicznych lub metod mechanicznych, takich jak szczotkowanie czy piaskowanie.

Należy także sprawdzać szczelność zbiornika i uszczelnień oraz stan elementów, takich jak pokrywa, zawór zwrotny czy wskaźnik poziomu oleju. Jeśli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenia lub nieszczelności, trzeba je niezwłocznie usunąć. Warto również stosować odpowiednie zabezpieczenia przed korozją i utratą ciepła, takie jak malowanie czy izolacja termiczna zbiornika.

Blog