Jakie są rodzaje płytowych wymienników ciepła?

wymiennik ciepła

Blog 9 września 2022

Dla każdej instalacji przemysłowej jednym z kluczowych czynników wpływających na jej pracę jest utrzymanie jak najlepszych parametrów medium. Niezależnie od tego czy jest to ciecz czy gaz jednym z nadrzędnych parametrów jest właściwa jego temperatura. Sposobem na osiągnięcie odpowiednich wartości jest zastosowanie płytowych wymienników ciepła. Przekonajmy się, jakie są ich główne rodzaje i w jaki sposób działają.

Jak działają płytowe wymienniki ciepła?

Płytowe wymienniki ciepła nazywane też skrótem PHE (Plate Heat Exchanger) Dzięki konstrukcji składającej się z sieci kanałów znajdujących się między sąsiadującymi płytami używane media nie mieszają się ze sobą, a jednocześnie stykając się z metalem na dużej powierzchni mogą efektywnie oddawać lub odbierać energię cieplną. Jedno medium spełnia zatem funkcję chłodzącą, drugie jest chłodzone. 

Podział wymienników ciepła

Podstawowy podział wymienników ciepła obejmuje ich parametry użytkowe oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Wyróżnikiem jest rodzaj technologii użytej do połączenia płyt tworzących przestrzeń do wymiany ciepła. Płyty mogą być ze sobą lutowane, zespawane albo skręcone z wykorzystaniem odpowiednich uszczelnień. Wymienniki lutowane cechują się niską masą oraz zmniejszonymi wymiarami, konstrukcje spawane są stosowane tam, gdzie nie ma możliwości użycia wymienników lutowanych np. przy korzystaniu z substancji agresywnych chemicznie. W wymiennikach skręcanych zaletą jest możliwość stosunkowo łatwej rozbudowy oraz w razie potrzeby, sprawnego usuwania zanieczyszczeń. 

RDL Hydraulics jest dystrybutorem wysokiej jakości wymienników ciepła niemieckiego producenta Funke. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą RDL.

Blog