Spotkanie oddziałów RDL. Czerwiec 2021

Paintball

Wydarzenia 12 lipca 2021

W dniach 23-25 czerwca przedstawiciele wszystkich oddziałów RDL spotkali się w naszej centrali w Miszewku, aby podsumować miniony rok i ustalić priorytety na najbliższy czas.

Wszystkie kwestie sporne zostały rozstrzygnięte w nieco inny niż zazwyczaj sposób, co dokumentuje film.

z dźwiękiem

Muzyka: Really Slow Motion – Collapsing Universe (Of Mist and Magic)

Wydarzenia